Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om onze vacatures op te vullen. Veel mensen in ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten zijn voor hun dagelijkse levensbehoeften afhankelijk van de voedselbank. De inhoud van de pakketten die zij ontvangen hangt af van de door bedrijven ter beschikking gestelde producten. Lang niet altijd is verse groente en vers fruit beschikbaar. Vanuit dit gegeven is Voedseltuin Villanueva in 2014 gestart. Naast het leveren van verse groente en fruit hebben we ook nog een aantal andere doelstellingen:

 • Het ondersteunen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de re-integratie naar betaald werk;
 • Educatie aan jong en oud;
 • Het versterken van de biodiversiteit in het gebied, grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur.

Vacature Bestuurslid PR en Marketing

Taakomschrijving bestuurslid PR en Marketing, 2 à 3 uur per week.

 • Bijhouden website
 • Bijhouden Facebook-pagina
 • Communicatie rond Rabobank Clubkascampagne
 • Drukwerk bijhouden (briefpapier, enveloppen, borden tuin)
 • Folders up-to-date houden
 • Nieuwsbrieven verzorgen (via MailChimp)
 • Uitnodigingen voor evenementen verzorgen (via MailChimp)
 • Up to date houden van PowerPoint-presentatie
 • Beheer video, film
 • Foto-archief beheren

Vacature Tuincoördinator/Vrijwilligerscoördinator

Taakomschrijving, 1 of 2 dagen in de week van 9.00-14.00u:

 • Vrijwilligers aansturen en uitleg geven over de uit te voeren taken;
 • Samen met vrijwilligers te oogsten;
 • Eens in de 6 weken overleg met de andere tuincoördinatoren;
 • In overleg tuinopenstelling tot 16.00u voor de Reclassering;
 • Planning en keuze van het teeltplan;
 • Maken van werkafspraken met de medewerkers;
 • Onderhouden van de containers en materialen;
 • Vrijwilligers faciliteren in de pauzes.