Voedseltuin Villanueva zoekt Vrienden!


Een vriend van de Voedseltuin:
• Draagt de mensen in de stad die het wat moeilijker hebben een warm hart toe;
• Heeft sympathie voor het werk van de Voedseltuin en heeft graag dat dit werk wordt voortgezet;
• Doneert per jaar tenminste € 25,00 aan Voedseltuin Villanueva;
• Krijgt eenmaal per jaar een uitnodiging voor bezoek aan de tuin met inbegrip van een lunch.
Doelstellingen

Het initiatief Voedseltuin Villanueva

Veel mensen in ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten zijn voor hun dagelijkse levensbehoeften afhankelijk van de voedselbank. De inhoud van de pakketten die zij ontvangen hangt af van de door bedrijven ter beschikking gestelde producten. Lang niet altijd is verse groente en vers fruit beschikbaar. Dit gegeven inspireerde scholiere Dominique Villanueva tot het indienen van een idee bij een innovatiewedstrijd: het telen van groente en fruit voor de armen in de stad en regio ’s-Hertogenbosch.

Het plan van Dominique Villanueva is in 2013 bekroond met de eerste prijs. Als stimulans voor de realisatie van het idee stelde het college van burgemeester en wethouders een bedrag ter grootte van € 2.500 beschikbaar.

Lees verder

Doelstellingen

Doelstellingen

Stichting Voedseltuin Villanueva heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

* Het verbouwen van groenten en fruit.
* Het leveren van vers voedsel aan diverse instellingen in de regio ’s-Hertogenbosch, waaronder de Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch en omstreken (e.o.).
* Het ondersteunen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de re-integratie naar betaald werk
* Educatie aan jong en oud.
* Het versterken van de biodiversiteit in het gebied, grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur
* Het versterken van de samenwerking tussen deelnemende partijen.
* Alles wat met een en ander direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Lees verder

Onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers

Voedseltuin Villanueva is niets zonder haar vrijwilligers. Wil de tuin goed draaien, dan hebben wij negen maanden per jaar, per werkweek, elke dag tussen 9.00 uur en 14.00 uur een vast team van 20-25 vrijwilligers nodig. Verder is het prettig als wij een lijst met extra “ helpende handjes “ hebben, oproepkrachten die willen helpen bij het oogsten. De tuincoördinatoren Ton Verhaeg, Harry Schuurmans en Harrie van de Ven zorgen voor een goede planning en verdeling van taken. Zodat er elke werkdag zo’n 4 tot 8 mannen/vrouwen aan de slag kunnen gaan.

Lees verder